Klaus Toft NørgaardChief Commercial Officer

  Utbildning:

  Executive MBA, Copenhagen Business School och Diploma in Marketing, Southern Denmark University.

  Övriga nuvarande befattningar:

  Styrelseordförande för RetNemt.dk ApS samt CEO och styrelseordförande för Toft Norgaard Holding Aps.

  Tidigare befattningar (senaste fem åren):

  Vd för RetNemt.dk ApS.

  Aktieägande i Cheffelo:

  Klaus Toft Nørgaard innehar 15 000 aktier i bolaget samt 345 163 aktier genom sitt helägda bolag Toft Nørgaard Holding ApS. Klaus Toft Nørgaard har förvärvat 19 200 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2024 och 25 000 i Teckningsoptionsprogrammet 2022/2025.

  Claes Stenfeldt