Aktieinformation

Aktie och Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.

Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.

Ägarstruktur

(Baserat på register hos Euroclear 2024-04-26)

Namn Antal Aktier Kapital och rösters
Angur Invest AS 1 483 670 11,7%
Niklas Aronsson 1 014 081 8,0%
Olle Qvarnström 811 413 6,4%
Avanza Pension 735 879 5,8%
Carolina Gebäck 676 055 5,3%
Alexander Eskilsson 505 069 4,0%
Acton Capital 505 050 4,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 488 171 3,9%
Sniptind Invest AS 470 748 3,7%
Moneta Asset Management 435 000 3,4%
Total 10 största aktieägare 7 125 136 56,2%
Övriga aktieägare 5 553 456 43,8%
Total 12 678 592 100,0%

Ledningsgruppen äger per 2024-04-26 736 929 aktier, motsvarande 5,8% av totalt antal aktier