Aktieinformation

Aktie och Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.

Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.

Ägarstruktur

(Baserat på register hos Euroclear 2023-09-29)

Namn Antal aktier Kapital och röster
Angur Invest 1,375,043 10.8%
Niklas Aronsson 1,014,081 8.0%
Olle Qvarnström 763,129 6.0%
Carolina Gebäck 676,055 5.3%
Invus 617,810 4.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 588,715 4,6%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 532,844 4,2%
Acton 505,050 4.0%
Sniptind 470,748 3.7%
Moneta 440,000 3,5%
Total 10 största aktieägare 6,983,475 55.1%
Övriga aktieägare 5,695,117 44.9%
Total 12,678,592 100,0%

Ledningsgruppen äger per 2023-09-29 736 286 aktier, motsvarande 5,8% av totalt antal aktier