Styrelse

Enligt Cheffelos bolagsordning ska styrelsen bestå av mellan 3 och 9 bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman.

Namn Position Födelseår Vald Oberoende av Bolaget Oberoende av större aktieägare
Petter von Hedenberg Ordförande, Ledamot 1979 2023 Ja Nej
Olle Qvarnström Ledamot 1990 2023 Ja Ja
Johan Kleberg Ledamot 1975 2022 Ja Ja
Charlotte Gogstad Ledamot 1977 2021 Ja Ja
Therese Reuterswärd Ledamot 1981 2021 Ja Ja

Petter von Hedenberg

Född 1979. Styrelseordförande sedan 2023. 

Utbildning: utbildad civilekonom vid Handelshøyskolen BI

Övriga nuvarande befattningar: Arbetande styrelseordförande i Mood Holding, samt vd i Angur invest.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Petter var en av grundarna av byråkoncernen Mood Gruppen (ägs av Mood Holding), samt Godtlevert.no (nu en del av Cheffelo).

Aktieägande i Cheffelo: Petter innehar 1 483 670 aktier i Bolaget.

Olle Qvarnström

Född 1990. Styrelseledamot sedan 2023. 

Övriga nuvarande befattningar: Vd, styrelseledamot och största ägare i Svenska Medalj AB. Styrelseledamot i Envirologic AB (publ).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): 2015 grundade Olle Qvarnström Investor Relations-bolaget Finwire Media & Services AB.

Aktieägande i Cheffelo: Olle innehar 849 113 aktier i Bolaget privat och via bolag.

Johan Kleberg 

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022.  

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga nuvarande befattningar: Vd, ordförande och delägare för Bookbinders Design, Styrelseordförande i In-grid AB och Pet Buddy Group samt styrelseledamot i Matsmart AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):vd C More, vd Adlibirs. 

Aktieägande i Cheffelo:Johan Kleberg innehar 2000 aktier i Cheffelo. 

Charlotte Gogstad

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor of Arts – International Relations och Bachelor of Business Administration vid Pacific Lutheran University, Master of Business Administration vid London Business School, och Executive Leadership Programme vid Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Operating Officer för Businessclass.com, Member Board of Director’s i Topro Industri AS, Member Board of Director’s i Aurland Ressursutvikling (Norway’s Best).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Vice President Product & Tech Enablement för Expedia.com Ltd. Senior Director Global Search Marketing och Senior Director Strategy & Business Development för Expedia.com Ltd.

Aktieägande i Cheffelo: Charlotte Gogstad innehar inga aktier i Bolaget. Charlotte Gogstad innehar 9 600 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2025.

Therese Reuterswärd

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Civilingenjör i Medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Marketing Officer för Mentimeter AB, styrelseledamot i Thule Group AB, styrelsesuppleant i Robam AB och ledamot av Advisory Board i Beyond Retail AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Director of Product för MatHem AB, Head of Digital för Arla Foods AB, Nordic Head of E-Business för Nestlé Nespresso S.A och styrelseledamot i Svensk Digital Handel.

Aktieägande i Cheffelo: Therese Reuterswärd innehar inga aktier i Bolaget. Therese Reuterswärd innehar 9 600 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2025.