Hållbarhet

Hållbarhet på Cheffelo

På Cheffelo är vi stolta att ta ansvar för påverkan av våra aktiviteter på miljön, människan och samhället, samtidigt som vi upprätthåller ekonomisk hållbarhet. Våra hållbarhetsinsatser styrs av vår Hållbarhetspolicy som är baserad på FN:s hållbarhetsmål.

Du kan läsa Cheffelos Hållbarhetsrapport som ingår i Årsredovisningen för 2023 här.

Hållbarhetsarbetet delas in i de fem områdena: Matsvinn, Matvaror, Resursförbrukning, Hälsa och Socialt ansvar.

Samtliga områden kopplar an till FN:s globala hållbarhetsmål.

Matsvinn

Visste du att cirka 10% av all mat som erbjuds konsumenter i Europa slutar som matsvinn?* Vi på Cheffelo vill minska den procentandelen!

Att minimera matsvinn är en integrerad del av Cheffelos affärsmodell. Alla recept är planerade för optimal användning av alla ingredienser, vilket lämnar mycket lite matsvinn efter att maten har tillagats av våra kunder. Dessutom ser vi till att köpa våra ingredienser baserat på kundens beställningar så att vi bara beställer den mängd vi kommer att skicka till våra kunder.

Men vi kan inte helt undvika överskottsmat från produktionen och därför donerar vi all ätbar överbliven mat till lokala välgörenhetsorganisationer i Danmark och Sverige och säljer det genom Holdbart i Norge. Allt oätbart matavfall sorteras som organiskt avfall och används för biomassa, som används för att producera biogas.

*https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste_en

Ingredienser

På Cheffelo är vår kärnprodukt recepten och ingredienserna som används för att skapa dem. Därför samarbetar vi nära med våra leverantörer för att säkerställa de bästa kvalitetsingredienserna för våra kunder.

Vi prioriterar att ha nära relationer med lokala leverantörer där vi kan utnyttja storleken på vår verksamhet för att utforma våra ingredienser enligt våra kunders preferenser och för att kontinuerligt förbättra oss med avseende på hållbarhet. Ett fokusområde när det gäller hållbarhet är källan till protein i recepten. Vi erbjuder näringsrika alternativ som fisk och vegetariska proteiner som har lägre klimatpåverkan, men det är upp till kunderna att välja.

Läs mer om våra krav på leverantörer i vår Uppförandekod for Leverantörer här: code-of-conduct-cheffelo-suppliers-last-updated-2023-09-27

Resursförbrukning

Klimatförändringarna är en av de största utmaningar vi står inför idag, och vi arbetar kontinuerligt med att minska resursförbrukningen genom smarta val och effektiv användning av resurser i hela leveranskedjan. Dessutom möjliggör våra tjänster för hushåll att minimera klimatpåverkan från sina dagliga middagar, genom att minimera matsvinn.

Hälsa

Cheffelo vill främja hälsosamma matvanor hos våra kunder genom att erbjuda näringsrika och välbalanserade måltider, utan krångel med inköp och måltidsplanering.

En näringsrik och varierad kost har en betydande påverkan på folkhälsan, och som leverantör av matkassar har vi en stor potential att påverka våra kunders hälsa. Vi har ett brett utbud av näringsmässigt välbalanserade rätter, som underlättar att äta hälsosamt och varierat även i en hektisk vardag.

Vi tillämpar de nordiska näringsrekommendationerna som riktlinjer för vårt arbete med näring.  Vi arbetar specifikt med några av de största utmaningarna inom folkhälsan gällande kosten i Skandinavien, såsom att minska intaget av salt och mättat fett och underlätta för ett högre intag av grönsaker.

Socialt ansvar

Vi har alla ett ansvar att bidra till samhällen där vi verkar på ett positivt sätt och vi arbetar ständigt med att förbättra våra insatser.

Att bekämpa matsvinn är en integrerad del av vår affärsmodell, men det finns fortfarande tillfällen när våra produktionsanläggningar har helt ätbar överbliven mat som kan användas på ett bra sätt. I Helsingör doneras överbliven mat till Røntofte Kriscenter. När det blir mat över i Mölnlycke samlas den in och skickas till Smyrna Kyrka, som donerar mat till behövande familjer. I vår norska verksamhet säljs överbliven mat till rabatterade priser av Holdbart, vilket säkerställer att mat med kort hållbarhet äts upp och inte slängs. Dessutom doneras eventuell överbliven ätbar mat med mycket kort hållbarhet som inte kan säljas genom Holdbart till Matsentralen i Oslo.

Uppförandekod

Vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Därför har vi fastställt de minimistandarder vi förväntar oss av våra anställda i vår Uppförandekod för att säkerställa att alla arbetstagare behandlas med respekt och värdighet, och att våra produkter och tjänster produceras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Cheffelos Uppförandekod inkluderar hur vi arbetar med våra medarbetare och hur vi bedriver vår verksamhet. Vi förväntar oss att alla anställda följer denna kod och rapporterar eventuella farhågor eller faktiska fall av överträdelse till oss.

Du kan läsa Cheffelo Uppförandekod här: code-of-conduct-cheffelo-last-updated-2023-09-27-1

Styrning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt för att företaget ska bibehålla långsiktiga och förtroendeingivande relationer samt en god affärsetik. Styrelsen har delegerat ansvar till ledningsgruppen att fastställa policydokument och strukturer för att säkerställa att dessa efterlevs.

Utöver styrande policydokument finns riktlinjer och rutindokument och checklistor som styr verksamheten inom respektive ansvarsområde.

Hållbarhetsrapporten för Cheffelo är inkluderad i årsredovisningen 2023