Revisor

KPMG AB, med adress Box 382, 101 27 Stockholm, är Bolagets oberoende revisor. Fredrik Westin, auktoriserad revisor och medlem i FAR (yrkesinstitut för auktoriserade revisorer) är huvudansvarig revisor.