Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets regler efterlevs. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget

info@fnca.se Telefon 08-528 00 399