Notering på First North

Den 8 mars 2021 offentliggjorde LMK Group sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier och att notera aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets prospekt publicerades den 16 mars 2021.

”Under de senaste åren har vi byggt upp en skalbar operativ plattform som har möjlighet att nå 80 procent av de skandinaviska hushållen, och som är positionerad att ta tillvara marknadstillväxten som drivs av bland annat ändrade konsumentpreferenser och accelererad digitalisering. Vi ser att efterfrågan på våra flexibla matkassar ökar och att kunderna blir allt mer lojala, och i februari i år ökade antalet aktiva kunder med 26,9 procent samtidigt som antalet leveranser ökade med hela 40,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Nu ser vi fram mot nästa steg i vår utveckling som noterat bolag, då vi ska fortsätta leverera lönsam tillväxt baserat på innovation, kvalitet och hälsosam mat.”

– Walker Kinman, VD, LMK Group


Dokument

Prospekt_LMKGroup_SVE

Prospectus_LMKGroup_ENG

Annualreport_LMKGROUP_SWE